ZsebMatek

Függvénytáblázat

A legfontosabb összefüggések, összecsomagolva egy helyre!

Kalkulátorok

Kéne egy gyors másodfokú megoldó képlet? Vagy egy gyors kombinatorika számítás? Itt találod!

Gyakorló eszközök

Hamarosan!

Beállítások

Szabd személyre az alkalmazást!

ÉrettMatek az Instagramon

Ingyenes érettségis és felvételis képsorok, videók

ÉrettMatek a TikTokon

Ingyenes érettségis és felvételis videók

Beállítások

Visszaszámláló

Tudtad? Az applikáció kezdőoldalán megjeleníthetsz hasznos dátumokat, információkat, ha valamelyik releváns számodra! Válaszd ki, hogy milyen eseményeket szeretnél látni a kezdőlapra kitűzve!

Segítség!

Elkélne a segítség?

Ne ess kétségbe! A matematika egy nehéz tantárgy, amivel sokaknak meggyűlik a baja. De biztos vagyok benne, hogy Te is lehetsz belőle ügyes!

Ha úgy érzed, hogy a sulis matekóra kevés, vagy nem az igazi, és már a matekos videóinkat is átrágtad, de még mindig nem kaptál választ a kérdéseidre, ne csüggedj! Néha az embernek szüksége van egy-egy új nézőpontra, hogy minden érthetővé váljon.

Mit szólnál néhány magánórához?

Az ÉrettMatek igazi, 21. századi magánórákat kínál!

Az órákra az otthonod kényelméből is csatlakozhatsz, és rugalmasan választhatsz magadnak időpontot online, így nincs felesleges utazás, telefonálgatás, és hasonlók!

Az ÉrettMatek csapat jelenleg csak a középszintű érettségi szintjéig tart magánórákat, emelt szintű órákat egyelőre nem tartunk.

Függvénytáblázat

Gondolkodás

Halmazok

Halmazelmélet, jelölések, halmazműveletek, és azonosságaik

Kombinatorika

Permutációk, kombinációk, variációk és képleteik

Számelmélet és algebra

Számhalmazok

Fontosabb számhalmazok és jelöléseik

Oszthatósági szabályok

Fontosabb oszthatósági szabályok az egész számok körében

Hatványozás

Hatványozás művelete és azonosságai

Gyökvonás

Gyökvonás művelete és azonosságai

Logaritmus

Logaritmus művelete és azonosságai

Algebrai kifejezések, nevezetes azonosságok

Algebrai kifejezések definíciója, és a legfontosabb azonosságaik

Sorozatok

Számtani és mértani sorozatok, kamatos kamat számítása

Geometria

Síkidomok kerülete, területe

Gyakori síkidomok kerületének és területének meghatározása

Testek felszíne, térfogata

Fontosabb testek felszínének és térfogatának képletei

Szögfüggvények derékszögű háromszögekben

Ismerkedés a szinusz, koszinusz, tanges, kotangens fogalmával

Trigonometrikus tételek

Szinusztétel, koszinusztétel, tangenstétel, kotangenstétel

Trigonometrikus egyenletek

Összefüggések trigonometrikus egyenletekhez

Halmazok

Fontosabb jelölések

A halmazokat általában az ábécé nagybetűivel jelöljük, a halmazok elemeinek a jelölésére pedig kisbetűket szoktunk használni.

a ∈ H azt jelöli, hogy H jelű halmaznak eleme az a jelű dolog
a ∉ H azt jelöli, hogy H jelű halmaznak nem eleme az a jelű dolog
{a1, a2, ... , an} egy véges halmazt jelöl, melynek elemei a1, a2, ... , an.
H := { a∈A | t(a)} a jelölés azt mutatja, hogy a t tulajdonsággal rendelkező a ∈ A dolgok halmazát jelöljük H-val
A = B azt jelöli, hogy A és B halmaz egyenlő. Két halmaz csak akkor egyenlő, ha elemeik megegyeznek.
|A| az A jelű véges halmaz elemeinek a száma
{ } vagy Ø az üres halmaz jelölése

Részhalmaz

Az A halmaz akkor részhalmaza a B halmaznak, ha az A halmaz minden eleme megtalálható a B halmazban is.

Jelölése: A ⊂ B vagy B ⊃ A

Az üreshalmaz minden halmaznak részhalmaza. Minden halmaz részhalmaza önmagának.

Halmazok uniója

Az A és B halmaz uniója azokat az elemeket tartalmazza, amelyek az A és a B halmaz közül legalább az egyiknek elemei, vagyis amelyek vagy az A, vagy a B, vagy mindkét halmazban megtalálhatóak.

Jelölése: A U B

Halmazok metszete

Az A és B halmaz metszete azokat az elemeket tartalmazza, amelyek az A és a B halmazban is megtalálhatóak.

Jelölés: A ⋂ B

Halmazok különbsége

Az A és B halmaz különbsége azokat az elemeket tartalmazza, amelyek az A halmazban megtalálhatóak, de a B-ben nem.

Jelölés: A \ B

Halmazok szimmetrikus különbsége

A és B halmaz szimmetrikus különbsége: (A \ B) U (B \ A)

Jelölése: A Δ B

Részhalmaz komplementer halmaza

Adott H alaphalmaz, és ennek egy részhalmaza, A. Azokat az elemeket, amik a H halmaznak az elemei, de az A-nak nem, az A halmaz H-ra vonatkozó komplementer halmazának nevezzük.

Jelölés: A

Descartes-féle (direkt) szorzat

Azoknak a rendezett pároknak a halmazát, amelyek első komponense az A halmaz eleme, a második komponense pedig a B halmaz eleme, az A és B halmaz Descartes-féle szorzatának nevezzük.

Jelölés: A x B

Kombinatorika

Permutáció

Ismétlés nélküli permutáció

n különböző elemet kell sorba rendezni az összes lehetséges módon. Az elrendezések száma:
n!

Ismétléses permutáció

n olyan elemet kell sorba rendezni az összes lehetséges módon, amik között ismétlődő elemek is találhatóak. Ha az ismétlődések számáz k1, k2, ... kr jelölik, akkor a különböző elrendezések száma:

Ciklikus permutáció

n különböző elemet kell egy kör mentén sorbarendezni az összes lehetséges módon. Az elrendezések száma:
(n-1)!

Kombináció

Ismétlés nélküli kombináció

n különböző elem közül kell k elemet kiválasztani úgy, hogy egy elemet csak egyszer választhatunk ki, és a kiválasztás sorrendje nem számít. Lehetőségek száma:

Ismétléses kombináció

n különböző elem közül kell k elemet kiválasztani, a sorrend nem számít, de egy elemet többször is kiválaszthatunk. Lehetőségek száma:

Variáció

Ismétlés nélküli variáció

n különböző elem közül kell kiválasztani k elemet, a kiválasztás sorrendje számít, egy elemet csak egyszer lehet kiválasztani. Lehetőségek száma:

Ismétléses variációk

n különböző elem közül úgy kell k elemet kiválasztani, hogy a kiválasztás sorrendje számít, de egy elemet többször is kiválaszthatunk. Lehetőségek száma:
nk

Számhalmazok

N Természetes számok halmaza - bele tartozik az összes pozitív egész szám
Z Egész számok halmaza - bele tartozik az összes egész szám
Q Racionális számok halmaza - bele tartozik az összes olyan szám, amely felírható két egész szám hányadosaként. Ilyenek az egész számok, a véges tizedes törtek, és a végtelen szakaszos tizedes törtek.
Q* Irracionális számok halmaza - bele tartozik minden olyan szá, amelyek nem racionálisak, azaz a nem szakaszos végtelen tizedes törtek. Ezek a számok nem írhatók fel két egész szám hányadosaként, pl.: π
R Vaós számok - bele tartozik minden racionális és irracionális szám

Oszthatósági szabályok

Egy b természetes számot akkor nevezünk az a természetes szám osztójának, ha létezik olyan természetes szám, amelyre igaz, hogy a = bc. Köznyelven úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy természetes szám akkor osztója egy másik természetes számnak, ha megvan benne maradék nélkül.

b | a b osztója a-nak

Oszthatósági szabályok

2 | n ha n utolsó számjegye 0, 2, 4, 6 vagy 8
5 | n ha n utolsó számjegye 0 vagy 5
10 | n ha n utolsó számjegye 0
4 | n ha n utolsó két számjegyéből alkotott szám osztható 4-gyel
8 | n ha n utolsó három számjegyéből alkotott szám osztható 8-cal
3 | n ha n számjegyeinek az összege osztható 3-mal
9 | n ha n számjegyeinek az összege osztható 9-cel
11 | n ha n számjegyeit összegezzük váltakozó előjellel és az így kapott szám osztható 11-gyel

Prímszámok és prímtényezők

Prímszámoknak nevezzük azokat a természetes számokat, amiknek pontosan két osztójuk van.

Bármely 1-nél nagyobb összetett egész szám egyértelműen (azaz a tényezők sorrendjétől eltekintve csak egyféle módon) felbontható prímszámok szorzatára.

LNKO, LKKT

Két, vagy több pozitív egész szám legnagyobb közös osztójának jele: ( k ; l )

Két, vagy több pozitív egész szám legkisebb közös többszörösének jele: [ k ; l ]

Ha két pozitív egész számra igaz, hogy a legnagyobb közös osztójuk 1, akkor ez a két szám egymásra vonatkoztatva relatív prímek.

Osztók száma

Amennyiben az n pozitív egész szám prímtényezős felbontása az alábbi:
n = p1α1 p2α2 ... pkαk
Akkor n pozitív osztóinak száma:
d(n) = (α1 + 1)(α2 + 1) ... (αk + 1).

Hatványozás

Egy a valós szám n-edik (n ≥ 2) hatványa egy olyan n tényezőjű szorzat, amelynek minden tényezője a. a1 = a

A hatványfogalom kiterjesztése

Ha a != 0, akkor a0 = 1. A 00 hatványt nem értelmezzük.

A hatványozás azonosságai

Azonos alapú hatványok


Azonos kitevőjű hatványok


A hatvány hatványozása

Gyökvonás

Az a ≥ 0 szám négyzetgyökének nevezzük azt a nem negatív számot, amely négyzetének értéke a.

A négyzetgyök azonosságai

Az n-edik gyök

ahol n egy 1-nél nagyobb pozitív egész szám

Amennyiben n páros, és a ≥ 0, úgy az n-edik gyök a értéke az a nem negatív szám, amelynek n-edik hatványa a.

Amennyiben n páratlan, és az a tetszőleges valós szám, úgy az n-edik gyök a értéke az a szám, amelynek az n-edik hatványa a.

Hatványozás és gyökvonás


A gyökvonás azonosságai

Azonos alapú gyökök azonosságaiAzonos kitevőjű gyökök azonosságaiTovábbi hasznos azonosságokLogaritmus

Egy pozitív valós x szám a alapú (ahol a>0 és a nem 1) logaritmusának azt a hatványkitevőt nevezzük, amelyre a számot emelve x-et kapunk. Jelölése: logax

Az lg x jelölés (egyes területeken log x) egy szám 10-es alapú logaritmusát jelöli.

Az ln x jelölés egy szám e alapú logaritmusát jelöli.

Logaritmus azonosságai

Azonos alapú logaritmus azonosságaiEltérő alapú logaritmusok kapcsolatai

Algebrai kifejezések

Azokat a kifejezéseket, amelyek csak számokból, a négy alapműveletből, változókból, és racionális kitevőjű hatványokból állnak, algebrai kifejezéseknek nevezzük. Nem algebrai kifejezés tehát bármi olyan matematikai kifejezés, amiben bármi egyéb (pl. logaritmus, szögfüggvények, stb.) is szerepel.

Nevezetes azonosságok

Legfontosabb azonosságok

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

a2 - b2 = (a - b)(a + b)

További azonosságok

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

A további azonosságok is hamarosan elérhetővé válnak!

Sorozatok

A sorozatok olyan függvények, amelyek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete pedig a valós számok halmaza.

A sorozatokat általában kisbetűvel jelöljük, mely mellett alsóindexben szerepel, a tag sorszáma, a b sorozat harmadik tagja tehát a b3 jelet viseli.

A sorozat első n tagjának az összegét az Sn jelöli.

Számtani sorozat

A számtani sorozat a sorozatok egy speciális típusa. Jellemzője, hogy an = an-1 + d, ahol d differencia (különbség) a sorozatra jellemző állandó érték.

an = a1 + (n-1)d

S_n = \frac{a_1 + a_n}{2}\cdot n

Mértani sorozat

A mértani sorozat a sorozatok egy speciális típusa, megynek jellemzője, hogy an = an-1q, ahol q kvóciens (hányados) a sorozatra jellemző állandó érték.

an = a1 + qn-1

S_n = a_1\frac{q^n^-^1}{q-1}

Síkidomok

Háromszög

Belső szögek összege: 180 °

Kerület:

K = a + b + c = 2s

Terület:

T = (a * ma) / 2

T = (a * b * sin γ) / 2

T = (a2 * sin ß * sin γ) / 2

T = (abc)/(4R)

Héron-képlet:

s = K/2

T =

Négyzet

Belső szögek összege: 360 °

Kerület: K = 4a

Terület: T = a2 = d2/2

Téglalap

Belső szögek összege: 360 °

Kerület: K = 2(a + b)

Terület: T = ab

Paralelogramma

Belső szögek összege: 360 °

Kerület: K = 2(a + b)

Terület: T = ama = ab sin γ

Rombusz

Belső szögek összege: 360 °

Kerület: 4a

Terület: T = am = (ef)/2 = a2 sin γ

Trapéz

Belső szögek összege: 360 °

Kerület: K = a + b + c + d

Terület: T = k * m = ((a+c)/2)*m

Deltoid

Belső szögek összege: 360 °

Kerület: K = 2(a + b)

Terület: T = (ef) / 2

Kör

Kerület: K = 2rπ

Terület: T = r2π

Ellipszis

Terület: T =abπ

További síkidomok hamarosan!

Testek

Kocka

Felszín: A = 6a2

Térfogat: V = a3

Téglatest

Felszín: A = 2(ab + bc + ca)

Térfogat: V = abc

Hasáb

Felszín: A = 2T + P

ahol a T az alapterület, a P pedig a palást területe

Térfogat: V = Tm

3D modell: hasáb

Nézd meg a gúlát 3D-ben!

Gúla

Felszín: A = T + P

ahol a T az alapterület, a P pedig a palást területe

Térfogat: V = \frac{Tm}{3}

3D modell: gúla

Nézd meg a gúlát 3D-ben!

Csonkagúla

Felszín: T + t + P

Térfogat: V = \frac{(T+\sqrt{Tt}+t)m}{3}

ahol a T az alaplap területe, a t a fedőlap területe, a P a palást területe, az m pedig a test magassága

Forgáshenger

más néven körhenger, vagy kör alapú henger

Felszín: A = 2 r^2 \pi + 2r \pi m

Térfogar: V = r^2 \pi m

Forgáskúp

Más néve körkúp, vagy kör alapú kúp

Felszín: A = r^2 \pi + r \pi a

Térfogat: V = \frac{r^2 \pi m}{3}

Gömb

Felszín: A = 4R^2 \pi

Térfogat: V = \frac{4R^3 \pi}{3}

További testek hamarosan!

Szögfüggvények 1.

Ne feledd! Ezek az összefüggések csak derékszögű háromszögekben használhatók fel.

sin \alpha = \frac{\text{szöggel szemközti befogó}}{\text{átfogó}}

cos \alpha = \frac{\text{szöggel szomszédos befogó}}{\text{átfogó}}

tg\text{ }\alpha = \frac{\text{szöggel szemközti befogó}}{\text{szöggel szomszédos befogó}}

ctg \alpha = \frac{\text{szöggel szomszédos befogó}}{\text{szöggel szemközti befogó}}

A tangens függvényt a tg jelölésen kívül a tan is jelölheti.

Összefüggések egy szög szögfüggvényei közt

tg\text{ }\alpha = \frac{sin \alpha}{cos \alpha}

ctg \alpha = \frac{cos \alpha}{sin \alpha}

ctg \alpha = \frac{1}{tg\text{ }\alpha}

sin^2\alpha+cos^2\alpha=1

Szögfüggvények 2.

A trigonometrikus tételek nem csak derékszögű, hanem bármilyen háromszögekben működnek.

Szinusztétel

Egy háromszög oldalainak hossza úgy aránylik egymáshoz, mint a velük szemközti szögek szinusza.

a : b : c = sin \alpha : sin \beta : sin \gamma

\frac{a}{sin \alpha} = \frac{b}{sin \beta} = \frac{c}{sin \gamma}

Koszinusztétel

Ha háromszög két oldalának négyzetéből kivonjuk az általuk bezárt szög koszinuszának, valamint a két oldal hosszának a szorzatának a dupláját, megkapjuk a háromszög harmadik oldalának négyzetét.

c^2 = a^2 + b^2 - 2ab cos \gamma

Tangenstétel

\frac{a-b}{a+b}=\frac{tg\frac{\alpha-\beta}{2}}{tg\frac{\alpha+\beta}{2}}

Kotangenstétel

ctg \frac{\alpha}{2} = \frac{s - a}{p}

ctg \frac{\beta}{2} = \frac{s - b}{p}

ctg \frac{\gamma}{2} = \frac{s - c}{p}

ahol...

p = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}

s = \frac{a + b + c}{2}

Szögfüggvények 3.

Az alábbi összefüggések mindegyike esetén a k-val jelölt szám egész szám. Ezt a feladatok megoldásakor jelölni is szükséges.

Szinusz

sin \alpha = sin (\alpha + 2k\pi) \text{ és } sin \alpha = sin (\pi-\alpha + 2k\pi)

Koszinusz

cos \alpha = cos (\alpha + 2k\pi) \text{ és } cos \alpha = cos (-\alpha + 2k\pi)

Tangens

tg \alpha = tg (\alpha + k\pi)

Kotangens

ctg \alpha = ctg (\alpha + k\pi)

Kalkulátorok

Másodfokú egyenlet

Nullára rendezett másodfokú egyenlet megoldása.

Prímszámok és oszthatóság

Szám összes osztója, prím-e a szám?

Kombinációk (nCr)

Ismétléses és ismétlés nélküli kombináció

Prímszámok és oszthatóság

Adj meg egy számot:

Ez a szám

Ennek a számnak osztója van.

A szám osztói:

Másodfokú egyenlet

Add meg a másodfokú egyenletet:

x2 + x + = 0

A diszkrimináns értéke:

Az egyenletnek .

Az egyenlet megoldása(i):

Kombinációk

Add meg az adatokat a számításhoz!

n =

k =

Ismétlés nélküli kombináció:

Ismétléses kombináció: .

Gyakorló eszközök

Hamarosan érkeznek a gyakorló eszközök!

Gyakorlósegéd

Új gyakorlás

Úgy érzed, hogy elérkezett a tanulás ideje? Használd a Gyakorlósegédet a matek tanulás naplózásához. Az eszköz hasznos tanácsokat ad, hogy hatékonyan dolgozhass!

Jelenlegi gyakorlás

Ügyes vagy! Már perce gyakorolsz! Már csak perc hogy elérd a mostanra kitűzött célod.

Ha úgy érzed, hogy végeztél mostanra, nyomd meg az alábbi gombot, hogy lezárd a gyakorlást, és bekerüljön a naplódba.

Napló

gyakorlás az elmúlt
15 napban
gyakorlás az elmúlt
30 napban

Az elmúlt 15 napod:

A legutóbbi néhány gyakorlás...

Gyakorlósegéd

Készülődjünk a gyakorláshoz

Mielőtt belevágnál a mai matekozásba, íme néhány tanács, amik segíthetnek a hatékony munkában!

1. Felszerelés

Előkészítettél mindent, amikre szükséged lehet a tanuláshoz? (íróeszköz, füzet, könyvek, esetleg függvénytáblázat és számológép?) Érdemes előkészíteni mindent, amire süzkség lehet! Ha menet közben meg kell valami miatt szakítanod a munkát, az általában ronthat a gyakorlás hatékonyságán.

Előkészítettél mindent?

2. Környezet

Elpakoltad a felesleges dolgokat a környezetedből? Minél több a felesleges dolog a környezetedben, annál könnyebben terelődhet el a figyelmed a gyakorlásról. Ezért érdemes csendes, és rendezett helyet választanotok a tanuláshoz!

Tipp! Itt a tökéletes időpont lenémítani a telefonodat is!

3. Célok

4. Mehetünk?

Ha kialakítottad a rendezett környezetet, és kitűzted a célodat mára, akkor már majdnem minden készenáll a gyakorláshoz, már csak Neked kell felkészülnöd.

Ahhoz, hogy hatékonyan dolgozhass, fontos, hogy kiüríts a fejedből minden mást, és ebben az időszakban csak azzal foglalkozz, amit éppen tanulsz, gyakorolsz.

Ahhoz, hogy segítsünk összeterelni a figyelmedet, készítettünk néhány apró, pár perces játékot, amik segíthetnek!

Ha úgy érzed, készen állsz, akkor nyomj az alábbi gombok egyikére, és sok sikert kívánok a gyakorláshoz!

Ne feledd! Ha kilépsz az alkalmazásból, a gyakorlóidődet lenullázzuk. Próbáld telefonozás nélkül teljesíteni a kitűzött gyakorlóidőt!

Minifeladat és gyakorlás

Jöhet a koncentrációs minifeladat, és a tanulás!

Gyakorlás (minifeladat nélkül)

Most nem kell felkészülő feladatot, csak menjen az óra

Gyakorlósegéd

Gyakorlás lezárása

Gratulálok, végeztél a gyakorlással!

Bár a gyakorlóidődet már rögzítettük a naplódba, kérlek még válaszolj néhány kérdésre, hogy reflektálj a mai munkádra. Ezek a kérdések segítenek, hogy a Gyakorlósegéd pontosabb tanácsokat tudjon adni Neked a jövőben.

Volt valami, ami nehézséget okozott a mai gyakorlásban? Ha igen, mi volt az? (többet is bejelölhetsz)
Fejezd be az alábbi mondatot! Mindenképp valami pozitívat írj a mai gyakorlásról!

Minifeladat

Az alábbi dobozban számokat látsz 1-től 30-ig. Jelöld be a számokat növekvő sorrendben! Próbáld meg minél gyorsabban megtalálni a következőt.

További anyagok

Kaptál, vagy nyertél valamilyen különleges tananyagot az egyik promóciónkon? Ezeket itt találod.

Cím

SLE Lejátszó

Applikáció beszerzése

Köszönjük, hogy kipróbálod a ZsebMatek appot! Kövesd az utasításokat a képernyő alján, hogy telepíthesd!

Applikáció beszerzése

Köszönjük, hogy kipróbálod a ZsebMatek appot!

Az applikáció telepítéséhez nyisd meg a böngésződ menüjét a ... gombbal, majd válaszd az Alkalmazás telepítése vagy Hozzáadás a kezdőképernyőhöz feliratú gombot.

Applikáció beszerzése

Köszönjük, hogy kipróbálod a ZsebMatek appot!

Sajnos az Instagram beépített böngészőablakából nem lehet feltelepíteni ezt az appot. De ne csüggedj, segítünk! Nincs más dolgod, mint megnyitni ezt az oldalt a telefonod normál böngészőjében. Ezt megteheted a jobb felső sarokban a ... menüből, vagy csak másold ki az alábbi hivatkozást a vágólapra:

https://zsebmatek.qrapp.hu/?token=17FZ84RLL28T42FOP

Majd nyisd meg a telefonod böngészőjét (iPhone esetén Safarit, android esetén a Chrome-ot javasoljuk), és keresd fel benne a kimásolt linket!

Így máris telepítheted a ZsebMatek-ot a telefonodra! Jó tanulást!

Applikáció beszerzése

Köszönjük, hogy kipróbálod a ZsebMatek appot!

Az applikáció telepítéséhez kattints az alábbi gombra, és kövesd a megjelenő utasításokat!